Kellemes ünnepeket!

Kategória: Hírek | Kellemes ünnepeket! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Húsz éve a köz szolgálatában, a lakosság tudtával

Az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET) tagtelepülések vezetői is részt vettek a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.), által szervezett évzáró tanácskozáson. A rendezvény jelentőségét az adja, hogy az RHK Kft. immár 20 éve végzi hazánkban a radioaktív hulladékok kezelését. Ez alatt értjük a biztonságos elhelyezés érdekében, a beszállítástól a végleges elhelyezésig lévő napi feladatokat. Feladata továbbá a különböző besorolású radioaktív hulladékok elhelyezéséhez a megfelelő befogadókőzetek kiválasztása, az „alara” elv alkalmazásával, a technológiai elemek fejlesztése.

Az ITET központi településein a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT), fiók telephely üzemel, amely az intézményi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékokat fogadja.

Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató visszatekintett az eltelt húsz évre, majd tájékoztatott telephelyeik ez évi munkájáról, valamint a munkájukat segítő négy önkormányzati társulással való munkakapcsolatról. Honti Gabriella a Kommunikációs Önálló Osztály vezetője megköszönte az éves munkakapcsolat.

Az RHK Kft. az alábbi Sajtóközleményt adta ki a rendezvényről.

Kategória: Hírek | Húsz éve a köz szolgálatában, a lakosság tudtával bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Erős szakmai bázis, óriási kihívások, felelősségteljes megoldások

20 éves a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.

2018. december 12. – A Társaságot a Kormány nevében az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) főigazgatója alapította. 1998. június 2-án „megszületett” a Radioaktív Hulladékokat Kezelő (akkor még) Kht., s a célirányos munka innentől kezdve már jól meghatározott és átlátható törvényes keretek között folyhatott. A cég alapfeladataként a radioaktív hulladékok elhelyezését, a kiégett üzemanyag átmeneti tárolását és végleges elhelyezését, a tárolók üzemeltetését, illetve a vonatkozó beruházások bonyolítását, valamint a nukleáris létesítmények leszerelését jelölték meg.

20 évvel ezelőtt egy olyan hosszú és összetett feladatsor megoldása kezdődött meg, amely átível a következő évszázadokba is, s melyhez a szakmai felkészültség mellett elengedhetetlen az eltökéltség és a felelős gondolkodás. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) kulcsfontosságúnak tartja, hogy megfeleljen az érvényben levő szabályozásoknak, illetőleg a kor színvonala által megkövetelt tudományos, műszaki és egyéb elvárásoknak. A Társaság mindmáig elkötelezett abban, hogy tevékenysége révén a radioaktív hulladékok kezelésével eredményesen foglalkozó nemzetközi szervezetek között is megállja a helyét. Az előbbiek nagymértékben hozzájárulnak az eddigi eredményekhez, valamint általuk a nukleáris technika alkalmazása átláthatóbb, és ily módon elfogadhatóbbá válik évről évre.

A Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóban (RHFT), a társaság intézményi eredetű (a mezőgazdaságból, oktatásból, egészségügyből) származó radioaktív hulladékok tárolására szolgáló létesítményében folytatódott a nagyszabású biztonságnövelő program előkészítése. Ennek keretében készült el 2018 augusztus végére egy új könnyűszerkezetes csarnoképület, amely majd magában foglal egy belső biztonsági épületet az úgynevezett konténmentet. A beruházási munkák befejezése, illetve a teljes rendszer üzembe helyezése 2019 közepére várható. Ezt követően az új építmény kettős biztonsági rendszerének védelmében megkezdődhet az úgynevezett történelmi hulladékok kitermelése, újrafeldolgozása, majd a hulladékcsomagok visszatöltése, és a tárolómedencék lezárása. Ez a program jónéhány éves időtartamot ölel fel.

Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató, évzáró előadását tartja

A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában (KKÁT) immáron 9307 kiégett fűtőelem biztonságos tárolása valósul meg. 2018-ban 300 darab kiégett fűtőelem betárolása zajlott le. A modulszerűen bővíthető tároló a paksi atomerőmű igényeinek megfelelően folyamatosan növelhető. A legújabb tárolókamrák építése tavaly fejeződött be, azonban a szakemberek már az új tároló egységek építésének előkészületein dolgoznak, hiszen egy újabb rész építése hosszú időt vesz igénybe. A beruházások gördülékenysége mellett – a biztonságot a leginkább szemelőtt tartva – a gazdasági szempontok is előtérbe kerülnek. Így az egy egy tárolókamrába betárolható kiégett kazetták száma – a biztonsági követelményeket maximálisan betartva – az elmúlt 20 évben emelkedni tudott. A fejlesztés eredményeként a kiégett fűtőelemek elhelyezésének költségét az RHK Kft. számottevően csökkentette.

Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató, évzáró előadását tartja

A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) telephelyén ún. kitekintő fúrásokat mélyítettek az év első negyedévben. Ezek során két ponton magfúrásokat végeztek a szakemberek. Céljuk az volt, hogy pontosítsák az NRHT bővítésének koncepcióját. „Eddig 6536 hordót szállítottunk balesetmentesen és biztonságosan a telephelyre, ebből 4833 darab került, vasbeton-konténerekbe ágyazva, a felszín alatt 250 méterre található egyes kamrába. Társaságunk elkötelezett abban, hogy tevékenységét minél gazdaságosabban végezze, a legnagyobb fokú biztonság mellett. Ez a szemlélet vezette munkatársainkat az új tárolási koncepció tervezésekor is, amelyet már az NRHT második kamrájában megvalósítunk, és szintén eszerint történt a harmadik-negyedik kamra bányászati kialakítása” – nyilatkozta Dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető igazgatója. Az NRHT szakemberei készülnek a kompakt hulladékcsomagok befogadására, jelenleg az eszközök felkészítése zajlik.

A Nyugat-Mecsek térségében az idei évben nem mélyült újabb kutatófúrás, ugyanakkor az elkövetkező esztendőkben három darab létesítését is tervezi a Társaság. A térségben évtizedekre visszanyúló kutatás folyik. A Nyugat-Mecsekben zajló kutatási program végső célja továbbra is az, hogy minden lehetséges körülményt figyelembe véve kijelenthessék, hogy a Bodai Agyagkő Formáció megfelelő képződmény egy – a nagy aktivitású radioaktív hulladékoknak és a kiégett fűtőelemeknek szánt – tároló befogadására.

Egyöntetű véleményen vannak mind a hazai, mind a külföldi szakemberek, abban a tekintetben, hogy a nagy aktivitású vagy hosszú élettartamú radioaktív hulladék elhelyezését egy megfelelő befogadó kőzetben kialakított mélységi geológiai tárolóban lehet biztonságosan megoldani. Ennek alapján az RHK Kft. több fázisból álló felszíni, majd felszín alatti kutatási programot indított, igazolandó a helyszín hosszú távú biztonságát. A jelenleg folyamatban lévő fázis feladata az agyagkő általános jellemzése, elterjedésének meghatározása, valamint a biztonsági értékeléshez szükséges földtani adatok és információk összegyűjtése.

Úgy gondolom, hogy magas szinten integrálva kell értékelni mindazt a nagy mennyiségű – és az egymásra épülő kutatási fázisok során állandóan bővülő – információt, amely a helyszínminősítéshez, a célterület kiválasztásához, majd a felszín alatti kutatólaboratórium létesítéséhez, végül a tároló engedélyeztetéséhez szükséges.” – húzta alá Dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető igazgatója.

2018-ban jogszabályi rendelkezés alapján, új kategóriával bővült a radioaktív hulladékok köre, a nagyon kis aktivitású radioaktív hulladékok osztályával. Az idesorolható anyagok a jövőben gazdaságosabban lesznek tárolhatók mindaddig, amíg sugárvédelmi szempontból veszélytelenekké válnak. A külön, erre a célra kialakítandó tárolók létesítése és üzemeltetése is az RHK Kft. feladatkörébe tartozik majd.

A 2018-ban zajló közvélemény-kutatás megerősítette, hogy a Társaság tevékenységének társadalmi elfogadottsága továbbra is magas, a nyílt, őszinte párbeszéd jóvoltából, amely elengedhetetlen ebben az iparágban. „A lakossági kapcsolatok terén kapott ismételten kedvező visszajelzés köszönhető annak, hogy az összes, a tevékenységünk által érintett minden területen aktív kapcsolatot tartunk fenn a helyi önkormányzatok által alapított térségi társulásokkal, melyek a lakosság folyamatos tájékoztatásában is segítik a munkánkat” – emelte ki Honti Gabriella, az RHK Kft. kommunikációs önálló osztályának vezetője.

Az RHK Kft. programjainak végrehajtásához a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (KNPA) nyújt fedezetet, melynek legnagyobb befizetője az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. A KNPA-tól kapott támogatásból a Társaság 2018-ban mintegy 2,6 milliárd Forint értékű beruházást hajtott végre.

Kategória: Hírek | Erős szakmai bázis, óriási kihívások, felelősségteljes megoldások bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Püspökhatvaniak, Püspökszilágyon az RHFT-ben

Püspökhatvaniak az RHFT-ben és az ITET-központjában

 

Radioaktív izotópokok, Sugárveszélyes hulladékok, Atomok.

Félelmetes szavak nekünk is, akik Püspökhatvanban lakunk! Nagyon közel van hozzánk Püspökszilágy, ahol a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. (RHK Kft.), Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT), telephelye üzemel.
November 29-én kis csoportunk, Bátyi József polgármester szervezésében eljutott ide, hogy választ kapjunk kérdéseinkre, megnyugtatást félelmeinkre.

Látogatásunkat gondosan előkészítették, buszt küldtek értünk. A biztonsági átvizsgálás után a konferencia terembe kísértek bennünket. Itt a telephely vezetője oktatófilmen mutatta be, mi is zajlik pontosan ezen a helyen.

A köztudatban úgy tudjuk, hogy Püspökszilágyon az atomerőműből származó radioaktív hulladékot tárolnak. Tájékoztatást kaptunk, hogy ide az egészségügyből, iparból, mezőgazdaságból, oktatásból és kutatásból származó kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok kerülnek. A munkaruhákat, védőfelszereléseket a felszín közelébe épített betonmedencékben, a gyógyászati eszközökből kiszerelt, elhasznált sugárforrásokat csőkutakban tárolják.

A kisfilm választ adott kérdéseinkre, de a kíváncsiskodók személyesen is feltehették kérdéseiket. A szigorú ellenőrzések, radiológiai mérések mind azt bizonyítják, hogy biztonságosan működik a telephely. Tiszták az élővizek, nem szennyezett a levegő. Még a birkák is jóízűen falatoznak a telephely legelőjén.

A szóbeli tájékoztatás után egy rövid sétát tettünk, ahol megnézhettük a drótkerítésen túli tárolókat, új létesítményeket. Természetesen csak messziről, a sugárvédelem miatt. Megmutatták a szállításra használ fémhordókat és a speciális kiképzésű konténereket.

A telephelyen folyamatosan fejlesztik a technológiát és a biztonsági rendszert.
Fontos, hogy minél többen tájékozódjanak a radioaktív hulladékok kezeléséről.

Köszönet a szervezőknek, hogy eljuthattunk ide!
Látogatásunk a Kisnémedi Közösségi Házban ért véget, ahol szíves vendéglátásban volt részünk. Igazán kellemes, hasznos időtöltés volt mindannyiunk számára!

   

Budai Klára 

Püspökhatvan

nyugdíjas tanítónő

Kategória: Hírek | Püspökhatvaniak, Püspökszilágyon az RHFT-ben bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

ITET tagtelepülések lakosai az RHFT -ben

Az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET) szervezésében, a működési területén lévő települések lakosai meglátogathatták a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) telephelyet. A látogatás célja az volt, hogy az érdeklődők saját tapasztalatokat gyűjtsenek az ott folyó munkákról.

Az ITET tíz tagtelepüléssel működik, amelyek közül néhány csak egy-két éve csatlakozott. Ez indokolta, hogy ezen települések lakosaiból az érdeklődők a lehető legközelebbről ismerjék meg hazánk első kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék tárolóját. A program során az érdeklődők átfogó képet kaptak – egy bemutató film segítségével – az ottani munkák folyamatairól. A telephely vezetőjének szóbeli kiegészítője után választ kaptak kérdéseikre. Ezt követte a telephely megtekintése az üzemeltetést végző szakemberekkel. Bemutatásra kerültek a tárolóhelyek, a csőkutak, valamint a radioaktív hulladékszállító jármű és tartozékai (szállító hordók és konténerek), amelyek a szállítás és a feldolgozás során a biztonságot garantálják.

A telephely vezetése kitért a biztonságnövelő programjukra, amelynek célja, hogy a telephely üzemelésének első időszakában elhelyezett ipari, egészségügyi, mezőgazdasági tevékenység során képződött, kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékokat a ma elfogadott biztonsági szinten, újra csomagolva, kondicionálva helyezzék el. Elkészült az egyik medencesor fölé a könnyűszerkezetes acélcsarnok, ami az időjárás elleni védelmet szolgálja. Jelenleg az úgynevezett konténment épület és annak gépészeti rendszere készül, ami a nyitott medencéket lefedő, belső, zárt épület egység. A hulladék kitermelés során a konténmentből csak szűrt levegő juthat ki a környezetbe.

A jelenlévő csoportokból többen nyilatkoztak a bemutató utáni kötetlen beszélgetés kapcsán, hogy látták, a telephelyen a munkák tervszerűen és biztonságosan, a környezetre veszélyt nem jelentő módon folynak.

Kategória: Hírek | ITET tagtelepülések lakosai az RHFT -ben bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Ülésezett az ITET Ellenőrző Bizottsága

Az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET) Ellenőrző Bizottsága (EB), november hatodikán ülésezett.

A Bizottság tagjai megbeszélték, Bátyi József elnök előterjesztése alapján az idei első félévének történéseit, mivel feladatuk a támogatási összeg tagönkormányzatok közötti felosztásának és a Társulási Tanács által elfogadott közös költség megvalósulásának ellenőrzése.


Az ITET EB tagjai Bátyi József elnök előterjesztését hallgatják

A közös költség működési tételeiben többek között szerepel a társulási kiadvány, honlap, tájékoztatást és elszámolást segítő munkatársak, fényújságok üzemeltetése, ITET Izotóp Napok, a tanulmányi verseny és vetélkedők költségei, ugyanakkor részét képezi a beruházási célfeladatok megvalósulásának ellenőrzése is.

Az ITET 2018 első felében vállalt tájékoztatási és ellenőrzési feladatait sikeresen végrehajtotta. A támogatási szerződés évenkénti megkötésének alapfeltétele, hogy az ITET az adott évben kapott költségvetési támogatással, félévente teljes körűen elszámoljon a Támogató, Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) irányába. A Társulás ezen – június 30-ai fordulónappal történő – elszámolási kötelezettségének 2018. július 23-án az ITM Közigazgatási Államtitkárságán, helyszíni ellenőrzés keretében eleget tett. Az EB elnökének összefoglalóját a bizottsági tagok egyhangúan elfogadták.

A második napirend keretében elnök úr és Lovas Szilvia szakértő ismertette az ITM ellenőrzését és a Jegyzőkönyv alapján bemutatták az ellenőrzési gyakorlatot. A jelenlévők tudomásul vették, hogy a Közigazgatási Államtitkárság a kért bemutatás alapján, a felhasználást jogszerűnek találta.

A harmadik napirend keretében a Bizottság tagjai tájékoztatást kaptak a második félév tevékenységéről és a még tervezett feladatokról. Edelman György ITET elnök és Sződi Imre munkatárs elmondta, hogy megvalósultak az Izotóp Napok, amelyen sok helyi és elszármazott penci és váchartyáni lakos kereste fel az ITET tájékoztató sátrát. Jó volt látni, hogy az ITET TOTÓ kitöltésére és konzultációra is sokan vállalkoztak. Kiadásra került a HÉTközlap öt száma és nyomdai előkészítés alatt van a hatodik száma. Folyamatos a Társulás Video Hírlevelének esemény rögzítése és heti megjelentetése. Működtetjük a tagtelepüléseken lévő fényújságjainkat és honlapunkat. Az ITET tagtelepülések delegációja részt vett a Nukleáris Létesítmények körüli Európai Önkormányzatokat tömörítő nemzetközi szervezet (GMF), és az angol Nukleáris Leszerelési Hatóság (NDA), rendezvényén az Egyesült Királyságban. Tervezés alatt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) szervezésében – Bécsben – a GMF és NAÜ szakmai találkozója, amelyre a tavalyi pozitív tapasztalat alapján az ITET delegációját is meghívták. Az ITET november végére tervezi az RHK Kft. fióktelephelyére – az RHFT-be –a tagtelepülések lakosainak idei szakmai útját, hogy minél többen megismerjék a nem atomerőművi radioaktív hulladékok biztonságos elhelyezését.

Az EB tagjai az előterjesztést megismerték és megvalósítását javasolták. Az elnök ezután az ülést bezárta.

ITET infó

 

Kategória: Hírek | Ülésezett az ITET Ellenőrző Bizottsága bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

GMF konferencia a NAÜ-ben

November második hetében került sor a GMF konferencia ez évi utolsó ülésére, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) székházában, Bécsben.

Az ITET delegációja a GMF ülésen a NAÜ-ben

Magyarországot a négy társulásból, közel 30 polgármester képviselte. Az öt napos rendezvény keretében a meghívottak, több, mint 20 előadást hallgathattak meg többek között az Amerikai Egyesült Államok, Korea, Japán, Hollandia, Finnország, Franciaország, Svájc, Banglades, Belgium, India, Indonézia, Dél-Afrika, Spanyolország, Kanada, Svédország, Oroszország, Románia, Egyesült Királyság, Lengyelország, Németország, Norvégia és nem utolsó sorban Magyarország radioaktív hulladékkezelési gyakorlatáról és programjáról. A szakmai találkozó legfőbb célja a helyi érdekelt felek bevonásával történő nemzeti gyakorlatok, tapasztalatok és kihívások bemutatása a résztvevők számára. A találkozó kitűnő lehetőséget biztosított a széleskörű nemzetközi tapasztalatcserére és a jó gyakorlatok különböző országok közötti ajánlására, azok nemzeti szinten történő átültetési lehetőségek végiggondolására.

ITET tagok a GMF ülésen, a NAÜ-ben

Az 5 napos konferencia keretében lehetőséget biztosítottak, hogy a meghívottak megvitassák a különböző kérdéseket és feladatköröket, amelyek kulcsfontosságúak a helyi közösség bevonása szempontjából, a hulladékkezelés kérdésében. Külön napirendi pontként szerepelt, hogy a kulcsfontosságú területek, mint például a lakossági kommunikáció és együttműködési stratégiák hogyan fejlődtek vagy változtak az idő múlásával a projektek előrehaladtával.

Vitaindító beszédet kezdeményeztek a lakossági érdeklődés és a kölcsönös párbeszéd fenntartására, a döntési folyamatokba történő érintettek bevonására, valamint a helyi szinten történő munkaerő alkalmazására és a munkahelyek megőrzésére vonatkozó tapasztalatokról és tanúságokról.

A résztvevők felkérést kaptak arra, hogy megosszák ismereteiket, amelyek hasznosak lehetnek azok számára, akik közösségi szinten részt vesznek új atomerőművek tervezésében, az atomerőművek üzemeltetésében vagy leszerelésében, végleges vagy átmeneti hulladéktároló építésében vagy üzemeltetésében és a radioaktív hulladékkezelés folyamatában.

Az öt napos szakmai konferencia során a résztvevők sok hasznos és érdekes nemzetközi gyakorlattal és kihívásokkal ismerkedhettek meg a magas színvonalú előadások és a hozzájuk kapcsolódó vitaindító párbeszédek alkalmával.

Dohóczki Csaba a GMF alelnöke előadását tartja

Dohóczki Csaba – GMF alelnöke, és a Paksi Atomerőmű kommunikációs csoportvezetője – előadásában a Magyarországon üzemelő létesítmények (atomerőmű, a működő hulladéktárolók illetve a még kutatási fázisban lévő nagyaktivitású hulladéktároló) köré szerveződött Ellenőrzési és Információs Társulások munkáját mutatta be. Részletesen kitért a hatékony kommunikációs eszközök és csatornák ismertetésére, valamint a lakossági bizalom kialakításához és fenntartásához szükséges együttműködési feladatok és gyakorlatok bemutatására.

Edelman György elnök és Lovas Szilvia szakértő, a GMF ülésen

Az ITET elnöke Edelman György és Lovas Szilvia szakértő, felszólalásában kiemelte a kölcsönös bizalmon alapuló lakossági együttműködést és folyamatos közérthető tájékoztatást. Legfontosabb céljuknak tartják a fiatalok, – mint a jövő generáció döntéshozóinak – megszólítását, bevonását az információk megismerésébe és számukra ismeretterjesztő rendezvények, szakmai kirándulások szervezését.

A záró napon a NAÜ felkérte a résztvevőket, hogy osszák meg tapasztalataikat az eseményen bemutatott előadásokról, témákról, valamint egyéb általános kérdésekben. Visszajelzést kértek a NAÜ jövőbeli tevékenységeire vonatkozó várakozásokról.

 

Kategória: Hírek | GMF konferencia a NAÜ-ben bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

ITET Társulási Tanács közleménye

Tisztelt Lakosok!

Az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET), Társulási Tanácsa az ezévben végzett munkájával kapcsolatosan Közmeghallgatást tart.

Helye: Kisnémedi Művelődési Ház. 2165 Kisnémedi Fő út 7.

Ideje: 2018. november 22 (csütörtök) 10,00 óra.

A megjelentek kérdéseire a Társulási Tanács tagjai válaszolnak. Kérdéseiket írásban is megküldhetik az itet@kisnemedi.hu e-mail címre.

ITET Társulási Tanács

Kategória: Hírek | ITET Társulási Tanács közleménye bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Megjelent az idei utolsó HÉTközlap

Kategória: Hírek | Megjelent az idei utolsó HÉTközlap bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Az ITET fogadta a TEIT Társulási Tanácsát

Az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET), október 26-án fogadta a – Kalocsai székhelyű – a Paksi Atomerőmű és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) körzetében szerveződött önkormányzatok Társulási Tanácsát. A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT), 1994-ben alakult, így nagy tapasztalattal rendelkeznek az atomerőmű működéséről, a képződő hulladék fajtákról és azok hazai elhelyezéséről. A TEIT látogatásának elsődleges célja az volt, hogy a társulás ellenőrző Bizottságának látogatása után, a Tanács tagjai is megismerjék a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT), napi munkáját, a telephelyen elhelyezett nem atomerőművi izotópok kezelésének és elhelyezésének jelenlegi helyzetét.

A TEIT delegácót Hák Viktor tájékoztatja

A TEIT tagjait az RHFT telephelyén Hák Viktor fióktelephely vezető és Dr. Gorjanác Zorán technológiai vezető fogadta és kalauzolta végig. Felelevenítették a telephely negyvenegy éves történetét, továbbá Hák Viktor úr elmondta, hogy 1996 óta csak a hazai ipar, gyógyászat, mezőgazdaság, régészet, stb., munkaterületeken képződött radioaktív hulladékokat fogadják. Az 5 040 m3 befogadó képeségű telephely folyamatosan telítődik. A 2009. évben elvégzett „demonstrációs program” alapot ad az 1977 előtt képződött radioaktív anyagokkal szennyeződött – akkori követelmények szerint elhelyezett hulladékcsomagok kitermelésére, átvizsgálására és a mai kor követelményei szerinti újra csomagolására.

Ezt Biztonságnövelő programként engedélyezte az ellenőrző hatóság. Ennek első lépéseként az „A” típusú medencesor felé elkészült egy acélszerkezetes lemezcsarnok. Jelenleg a munka és környezeti biztonságot biztosító, konténment egység kialakításán dolgoznak, amelybe a levegő befelé áramlik, de kifelé csak speciális szűrőrendszeren keresztül jut a környezetbe.

A delegáció egy része a konténmet váza előtt

A TEIT tagok által feltett kérdésekre a telephely vezetője és munkatársa válaszolt, az előadás és az üzemlátogatás során. A szakmai program után az ITET elnöke, alelnöke és munkatársaik mondták el tapasztalataikat és értékelték a látottakat.

Összegzésként Dr. Bálint József TEIT elnök hangsúlyozta, hogy a személyes információszerzés megerősítette a tagtelepülések vezetőit abban, hogy a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. programjai, fejlesztései növelik a lakosság bizalmát és megalapozzák a fióktelephely tervezett ideig történő biztonságos működését. A társulásokat képviselő tagönkormányzatok polgármestereinek pedig a látogatás alkalmat adott egymás gyakorlati munkájának megismerésére és hasznos tapasztalatcserére.

Kategória: Hírek | Az ITET fogadta a TEIT Társulási Tanácsát bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva