Izotóp Információs Napok

Az idei évben az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET), már a XV. Izotóp Információs Napját tartotta. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Hírek | Izotóp Információs Napok bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Sikeresen zártuk az első félévet

Az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET) 2018 első felében vállalt tájékoztatási és ellenőrzési feladatait sikeresen végrehajtotta. A támogatási szerződésünk évenkénti megkötésének alapfeltétele, hogy az ITET az adott évben kapott költségvetési támogatással, félévente teljes körűen elszámoljon a Támogató Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) irányába. Társulásunk ezen elszámolási kötelezettségének 2018. július 23-án az ITM Közigazgatási Államtitkárságán, helyszíni ellenőrzés keretében, maradéktalanul eleget tett.

A lakossági Ellenőrző Csoportunk működtetésével folyamatosan biztosítjuk egyik legfőbb célunk és egyben jogszabályi kötelezettségünk teljesítését miszerint, –ellenőrizzük a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) Társulásunk területén elhelyezkedő Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló létesítmény üzemeltetésére vonatkozó tevékenységét, megalapozva és fenntartva a lakosság irányába történő hiteles és objektív tájékoztatást.

Miután maradéktalanul eleget tettünk a június 30-ai fordulónappal előírt Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból kapott költségvetési támogatásunk Alapkezelő irányába történő elszámolási kötelezettségünknek, így immár a második félévben megvalósítandó tevékenységekre fókuszálunk.  Munkánk során továbbra is nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a tagtelepüléseinken élő lakosaink részére összeállított tájékoztató rendezvényekre, melyre minden Érdeklődőt nagy szeretettel várunk.

Kérjük, kísérjék figyelemmel honlapunkat (www.izotoptarsulas.hu), ahol naprakészen tájékozódhatnak a társulási eseményekről.

ITET Info

Kategória: Hírek | Sikeresen zártuk az első félévet bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Csúcstalálkozón vettek részt az ITET képviselői Angliában

2018. július 9-ei héten Angliában nukleáris szakmai programon vett részt az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulást (ITET) képviselő tízfős társulási delegációja.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Hírek | Csúcstalálkozón vettek részt az ITET képviselői Angliában bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Lezajlott a közmeghallgatás Kisnémediben

Kevés érdeklődővel 2018. július 5-én lezajlott a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) üzemeltetési engedélyére vonatkozóan indult hatósági eljáráshoz kapcsolódó közmeghallgatás, amelynek a Kisnémedi Művelődési Ház adott otthont. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Hírek | Lezajlott a közmeghallgatás Kisnémediben bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Megjelent a HÉTközlap nyári száma

Kategória: Egyéb | Megjelent a HÉTközlap nyári száma bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Közmeghallgatás az „RHFT üzemeltetési engedély iránti kérelem” tárgyú eljáráshoz kapcsolódóan

RHFT_közérthető összefoglaló_2018_RHK_VÉGLEGES_2

Hirdetmény – RHFT Üzemeltetési engedély – közmeghallg atás v2018.06.07 – aláírt

OAH közérthető összefoglaló – RHFT üzemeltetési eng edély – közmeghallgatás v2018.06.13

Kategória: Egyéb | Közmeghallgatás az „RHFT üzemeltetési engedély iránti kérelem” tárgyú eljáráshoz kapcsolódóan bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Az ITET Ellenőrző Bizottsága (EB) ülést tartott

Az ITET EB jelenlévő tagjai

Az ITET EB május 31-én délelőtt ülést tartott a társulás központjában. Bátyi József a Bizottság elnöke vezette az ülést, amelyen a tizenkettő tagból kilenc vett részt, tehát meg volt a határozatképesség. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Hírek | Az ITET Ellenőrző Bizottsága (EB) ülést tartott bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Ülésezett az ITET Társulási Tanács

Ülésezik az ITET Társulási Tanácsa

Az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET) Társulási Tanács május 31-én ülésezett. Kiemelt témája volt a 2017. év pénzügyi gazdálkodásának lezárása, amelynek számszaki előterjesztését a Magyar Állam Kincstár elfogadta.

A Társulási Tanács (TT), áttekintette az ISZF/254/2017-NFM_SZERZ. iktatószámú támogatási szerződés, 2018. január 25-ei Helyszíni ellenőrzésének jegyzőkönyvét. Az NFM Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztálya és az Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. által kiválasztott tételek bemutatásakor döntően, az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt. Az önkormányzatoknál, egyes tevékenységekre felhasználható forrásoknál azonban az elszámolási kötelezettség január 31. volt. A tagtelepülések a hiánypótlást teljesítették.

A 2017. második féléves elszámolásán túl, a TT értékelte a teljes évi működési és felhalmozási felhasználást is. A záró mérleget az Ötv. szerint összeállította, amelyet a MÁK elfogadott. A TT tagjai a fentiek ismeretében, az elnök és a pénzügyi tanácsadó előterjesztését a 2017-es pénzügyi év teljesítéséről, zárásáról elfogadták.

Edelman György elnök tájékoztatta a TT tagjait a társulás tagtelepüléseinek májusi eseményeiről.

Az elnök úr ezután a Tanács elé terjesztette a 2019. évi feladatokhoz kapcsolódó Támogatási igényt, amely összhangban van a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal 2018. évben kötött, Támogatási Keretszerződés céljaival és feladataival. A Társulási Tanács jelenlévő tagjai a költségvetési Támogatás összegét az inflációval növelt mértékben igénylik.  Kérik továbbá, hogy a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. a 2019. évi terveibe a támogatási igényt építse be, hogy az a költségvetési törvénytervezetben szerepelhessen és a Magyar Országgyűlés megszavazhassa.

Tájékoztatás hangzott el, hogy a választást követően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium már Innovációs és Technológiai Minisztériumként működik tovább. Lovas Szilvia szakértő elmondta, hogy a GMF következő tanácskozása és szakmai programja az angliai Glouchesterben lesz, július 09-12 között. A szakmai út szervezése folyamatban van.

ITET infó

Kategória: Egyéb | Ülésezett az ITET Társulási Tanács bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Az ITET minden tagtelepülésén Fényújság segíti a tájékoztatást

Fényújság a Penci Erzsébet téren

Az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET), az elmúlt években folyamatosan fejlesztette tájékoztató tevékenységét és az ahhoz szükséges eszközök beszerzését.

Az ITET fényújsága Váchartyánban

Ma már tény, hogy minden tagtelepülésen működik a fényújság, amelyen a helyi híreken túl, információval látjuk el a lakosságot a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) fióktelepen történő eseményekről, a biztonságot növelő fejlesztésről és a fióktelepen mért háttérsugárzási adatról. Az ez évi fejlesztés eredményeként mind a tíz tagtelepülésen futnak a frisshírek. A fényújságon olvasható hírek Pencen, Váchartyánban és Váckisújfaluban is olyan helyen láthatók, ahol a lakosság rendszeresen megfordul.

Fényújság a Váckisújfalu Óvodánál

A beruházás támogatója a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, üzemeltetője az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET).

Kategória: Hírek | Az ITET minden tagtelepülésén Fényújság segíti a tájékoztatást bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Az ITET tagtelepülések Társulási Tanácsa, 2018. május 02-án ülést tartott

Az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET) és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) együttműködésével, megkötésre került a Felek közötti Támogatási Keretszerződés. A Keretszerződés alapod ad az évenkénti Támogatási szerződés megkötésére, s egyben meghatározza a Társulás tájékoztatási, ellenőrzési feladatait és működésének – elszámolási feltételeit. Biztosítja a Felek közötti folyamatos, társadalmilag hasznos együttműködést.

Az ITET elkötelezett tagjai, vezetése és munkatársai eddig is végezték a Keretszerződésben rögzített lakossági tájékoztatási feladataikat. Részt vettünk a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) által biztosított háttérsugárzási adatok fényújságokon történő megjelenítésében, kiadtuk és eljuttattuk a HÉTközlap újság példányát a tagönkormányzataink minden háztartásába. Megoldottuk az ITET Híradó folyamatos megjelenését a településeken elérhető kábeltelevíziós szolgáltatók heti programjaihoz. Az ITET Ellenőrző Csoportunk háttérsugárzási méréseket végzett az RHFT fióktelepen és az azzal határos településeken. A társulási tagokkal szerveztük a fióktelepen tartott Nyílt naphoz az érdeklődő lakosok részvételét. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft-vel együttműködve a Váci Boronkay Nap részesei voltunk és lebonyolítottuk a XIV. Szilárd Leó fizika és kémia szaktantárgyi versenyt, a váchartyáni Apáczai Csere János Iskolában.

Várjuk a Radioaktív Hulladék Kezelő Kft. megbízásából készülő Közvéleménykutatást, amelyet a tíz tagra bővült társulásunk, településeinek lakossága körében végeznek, várhatóan május hónapban. Készülünk a nyári Izotóp tájékoztató Napjainkra, Váchartyán és Penc községekben, de meghívásra részt veszünk Falunapi rendezvényeken, beruházások átadásán is. Programokkal segítjük, hogy a tagtelepülések érdeklődő lakosai megismerkedjenek a radioaktív hulladékok hazai kezelésével, azok helyszínein, valamint a hasonló céllal létrehozott társtársulások rendezvényein képviseljük az ITET tagjait.

Az eddig elvégzett tájékoztatási és ellenőrzési munkában sokat segítettek azok a vállalkozások, amelyek csak a napokban kapják meg munkájuk ellenértékét. A fent említett Keret és éves Támogatási szerződés megkötését ugyanis május másodikán követte az ITET Társulási Tanácsának ülése. Az NFM -ITET között létrejött szerződés alapján ezen ülésen megkötésre került az ITET és a tíz tagtelepülés közötti Keretszerződés és az ez évi Támogatási alszerződés. Innentől nem csak a munka adott, hanem a működés és a településfejlesztések feltételei is. Bízunk benne, hogy a 2019. évi feladatainkhoz a Támogatási szerződéseket jogszabályi időkeretben megtudjuk kötni.

ITET infó

Kategória: Hírek | Az ITET tagtelepülések Társulási Tanácsa, 2018. május 02-án ülést tartott bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva